Start en Instructie

De deelnemers aan de Spui Safari kregen van projectmanager Ciska Meijer en Wethouder Piet Sleeking een duidelijke opdracht mee: “Bedenk een haalbaar plan met meer woningen en minder kantoren en denk na over een nieuwe locatie van het stadskantoor”

Uitgangspunten:
• Toename aantal woningen / afname aantal M2 kantoor
• Verhogen verblijfskwaliteit met behoud van bereikbaarheid
• Verbeteren kwaliteit van openbare ruimte en gebouwen
• Vergroten stedelijke levendigheid en vermindering sociale onveiligheid
• Goede locatie voor de kermis (en andere evenementen) binnen of buiten het gebied
• Goede locatie voor het stadskantoor binnen het gebied
• Financiële haalbaarheid

Om de teams te inspireren schetste stedenbouwkundige Koen de Boo drie toekomstbeelden voor het gebied en nam de deelnemers mee in de dilemma’s die spelen bij de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel.

Download PDF Koen de Boo

Verkenningstocht

Na de instructie gingen de teams de wijk in, op verkenningstocht in het gebied. Ze kregen de opdracht om een te kijken naar wat behouden moest worden, wat in de weg staat voor een mooie nieuwe invulling. Daarnaast interviewden ze experts en bewoners over hun wensen en ideeën voor het gebied.

Ontdekkingstocht

Om alle ideeën te kunnen vergelijken was er een duidelijke structuur bedacht:

Het canvas
Tijdens de dag vulden de teams het canvas in, het eerste blad werd het plan, het tweede blad bood ruimte voor een ‘moodboard’, de visualisatie van het plan met inspirerende beelden van het toekomstige gebied.

Tenslotte op het derde blad werden de teams uitgedaagd om in te haken op actuele thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de stad.

1. Werkende stad
2. Bouwende stad
3. Duurzame stad
4. Levendige stad
5. Zorgzame stad
6. Bereikbare stad
7. Veilige stad
8. Waterstad
9. Slimme stad

Big Five

Om elkaar te inspireren en te motiveren, presenteerden de teams tussentijds hun ‘Big Five’. Welk idee, welke ontdekking, welke oplossing is het meest in het oog springend en zou zeker meengenomen moeten worden in de uiteindelijke ontwikkeling van de Spuiboulevard?

Sterke verhalen

Tijdens het avondprogramma gingen de teams met elkaar en een grote groep bezoekers in gesprek over de plannen en de ideeën. Alle 160 personen kregen elk 3 groene stickers (goed idee), een gouden sticker (top idee) en een rode sticker voor een minder goed idee. Op deze manier werd duidelijk waar de kansen liggen en wat de wensen zijn van het publiek.

Alle resultaten per team