VERVOLGSTAPPEN

De resultaten van de Spui Safari worden aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Naar verwachting bespreekt het college dit op 6 maart 2018. Hierna wordt het dan naar de raad gezonden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de raad hierover spreekt. Het projectteam van de gemeente bestudeert alle resultaten van de Spui Safari.

Deze resultaten en de uitkomsten van onderzoeken die worden uitgevoerd vormen de basis voor een definitief voorstel voor de inrichting van het gebied Spuiboulevard. Dit definitieve voorstel willen we voor de zomer van dit jaar aan college en raad voorleggen.

Natuurlijk wordt u hierover de komende maanden geïnformeerd. 

CONTACT

Heb je nog vragen, mail dan naar Ciska Meijer, projectmanager Spuiboulevard van de gemeente Dordrecht.

Contact Ciska Meijer