Reisverslag van de spui safari

HET PARTICIPATIE EVENEMENT IN KADER VAN ONTWIKKELING SPUIBOULEVARD DORDRECHT

Op ontdekkingstocht voor de toekomst van de Spuiboulevard

De Spuiboulevard, het stuk stad tussen het spoor en de binnenstad van Dordrecht, gaat op de schop. De Spuiboulevard moet een plek worden waar inwoners van Dordrecht weer trots op kunnen zijn en waar ze prettig kunnen wonen en verblijven.

Samen op reis
De gemeente Dordrecht wil dat de Spuiboulevard een toplocatie wordt om te wonen en te werken. Ook wordt er nagedacht over een nieuwe locatie voor het stadskantoor. Als start van dit proces organiseerde de gemeente op 31 januari 2018 de Spui Safari: een 12 uur durende ontdekkingstocht naar goede ideeën en mogelijke toekomstige functies in het gebied.
Een gemixt gezelschap van 88 inwoners, ondernemers, experts, studenten, raadsleden en ambtenaren ging onder leiding van enthousiaste teamcaptains in 10 teams op zoek in de geheime jungle van dit gebied tussen het Spui en het spoor.

Wat zijn ze tegenkomen, wat wilden ze behouden? Welke plekken moeten volgens hen opgeruimd worden, welke gebouwen kunnen weg en welke gebouwen kunnen worden getransformeerd tot iets nieuws? En de grote vraag natuurlijk: wat missen ze en wat moet er worden toegevoegd?

“Safari betekent lange reis in het Swahili, dit is wat de Spuisafari ook is, een eerste verkenning van een lange gezamenlijke tocht naar een nieuw stuk vitaal Dordrecht”

Eerste stap
De Spui Safari 2018 is de eerste stap in de ontwikkeling van de Spuiboulevard. Dit verslag wordt toegezonden aan de stad en aan de gemeenteraad. De ideeën worden verwerkt in een ontwikkelvisie voor het gebied. Het zijn de eerste stappen die de gemeente samen met alle partners zet in de lange reis die de ontwikkeling van de Spuiboulevard is. Wilt u met ons meereizen? Via deze website en de social media kanalen van de gemeente Dordrecht houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen, documenten en bijeenkomsten.


Bekijk de video

Hoe moet de Spuiboulevard er in de toekomst uit gaan zien?

Alle deelnemers hebben een dag lang (van ‘s ochtends negen tot ‘s avonds negen) ideeën bedacht en nagedacht over de kansen en mogelijkheden van het gebied.

Wat vonden álle teams een goed idee?

Spuiboulevard minder verkeer

(autoluw)

Parkeren liefst ondergronds

Stadskantoor met veel nieuwe functies

(bibliotheek, café, sportcentrum)

Kermis verplaatsen naar andere plek

Veel meer groen in het gebied

Meer ruimte voor het water

Aanbevelingen

De tien teams kwamen op een aantal thema’s met heldere voorkeuren en aanbevelingen.

test
test

DE DEELNEMERS

103 deelnemers overdag (10 teams)
160 deelnemers in de avond

ALLE PLANNEN

Bekijk alle ‘pitches’ van de teams. Zij presenteren in het kort hun bevindingen, plannen en ideeën voor de Spuiboulevard.

        

Resultaten

1. PLAN

De teams gingen aan de slag met het maken van een plan voor het gebied. Wat zijn de parels in het gebied, wat moet blijven? Droom over een mooie toekomst en kijk met je verrekijker vooruit. Wat wil je toevoegen aan functies en voorzieningen. Voor wie maak je dit plan, wie worden de toekomstige bewoners, gebruikers en bezoekers?

2. VISUALISATIE

Beelden spreken nog meer dan woorden. Hoe gaat het gebied eruit zien? De teams maakten een ‘moodboard’, een visualisatie van hun plan met sfeerbeelden, eigen fotomateriaal, interessante quotes en belangrijke kernbegrippen.

3. DILEMMA’S

Na de ontwikkeling van het plan en het maken van een mooie toekomstbeeld werd het tijd om de plannen en ideeën te toetsen aan de haalbaarheid. Er volgde een uitdaging voor elk team. Elk team ging aan de slag met drie specifieke thema’s die belangrijk zijn voor de stad.

Beoordeling

‘s Avonds gingen de teams met de bezoekers in gesprek over de plannen en de ideeën. Iedereen kreeg 3 groene stickers (goed idee), een gouden sticker (top idee) en een rode sticker voor een minder goed idee.
Op deze manier werd zichtbaar waar de kansen liggen en wat de wensen zijn van het Dordtse publiek.

Goed idee

 • Kermis verplaatsen
 • Regelgeving van de gemeente niet te star
 • Meer water (Dordt als klein Venetië)
 • Meer groen
 • Fietsers voorrang
 • Kwaliteitshoreca

Top idee

 • Ondergronds parkeren
 • Circulair bouwen, focus op duurzaamheid
 • Wooncoöperaties, focus op midden inkomens
 • Daken benutten voor groen
 • Stadslandbouw
 • Publieksfuncties in Stadskantoor

Geen goed idee

 • Hoogbouw
 • Bouwen tot aan de rand van het water
 • Verplaatsen van het busstation
 • Kalkhaven als jachthaven
 • Woningen op Beverwijcksplein

VERVOLGSTAPPEN

De resultaten van de Spui Safari worden aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Naar verwachting bespreekt het college dit op 6 maart 2018. Hierna wordt het dan naar de raad gezonden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de raad hierover spreekt. Het projectteam van de gemeente bestudeert alle resultaten van de Spui Safari.

Deze resultaten en de uitkomsten van onderzoeken die worden uitgevoerd vormen de basis voor een definitief voorstel voor de inrichting van het gebied Spuiboulevard. Dit definitieve voorstel willen we voor de zomer van dit jaar aan college en raad voorleggen. Natuurlijk wordt u hierover de komende maanden geïnformeerd.

Heb je nog vragen, mail dan naar Ciska Meijer, projectmanager Spuiboulevard van de gemeente Dordrecht.

Contact Ciska Meijer